Shenzhen Ninth Element Digital Technology Co., Ltd.
logo
Shenzhen Ninth Element Digital Technology Co., Ltd.
Sản Phẩm chính: Điện thoại di động chủ, ảnh tự sướng thanh, MFI cáp USB, Sim Card Cutter, Sim Card Adapter